Priser

Priserne på vores ydelser tilstrøbes at være konkurrencedygtige, men uden at vi af den grund går på kompromis med kvaliteten af det arbejde vi udfrører. Der er forskellige timesatser, beregnet efter kvalifikationerne hos den medarbejder, der bedst løser den konkrete opgave og arten af opgaven. 

Ansvarlig partner, statsautoriseret revisor 1.600,-
Regnskabsmæssig assistance 900,-
Bogføringsopgaver 550,-

Nye kunder inviteres altid til et kort – og uforpligtende møde –, hvor de kan får lejlighed til at uddybe hvilke behov og ønsker de har til deres revisor, hvorefter vi sammen kan finde frem til en løsning for hvorledes eventuelt fremtidigt samarbejde vil se ud.

Efter mødet sender vi altid et skriftligt honorartilbud eller overslag til kunden, hvor vi har konkretiseret de tilbudte ydelser, samt prisen herfor. Således er alle honoraraftaler på plads, inden samarbejdet med kunden går i gang, og såfremt arbejdsopgaven ændres væsentligt i forhold til det aftalte, vil der altid blive indgået en ny skriftlig aftale, der bekræfter de ændrede vilkår og priser.