Kvalitet

Når vi i MA Revision siger ”kvalitet”, så mener vi:

  • At yde service, der lever op til - og helst overstiger - kundens forventninger
  • At anbefale holdbare og pålidelige løsninger, der giver kunderne tryghed
  • At bruge vores sunde fornuft og være effektive og præcise
  • At være til rådighed, når kunderne har brug for det

Kvalitetsbevidsthed er altid med i vores arbejde, og vi er engagerede og interesserede i alle vores kunder – store som små. 

Som godkendt revisionsvirksomhed, er vi underlagt Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol, og har i 2011 været udtaget til kvalitetskontrol. Denne kontrol resulterede i en erklæring fra kvalitetskontrollanten uden forbehold eller supplerende bemærkninger.