Revision

MA Revision tilbyder, som alle andre godkendte revisionsvirksomheder, lovpligtig revision med henblik på afgivelsen af erklæringer af årsrapporter.

I relation til udviklingen af faglige standarder og paradigmer, deltager vi et fagligt for­plig­tende samarbejde med andre mindre og mellemstore revisionsfirmaer, der dermed sikrer at den faglige standard altid er i top.