Regnskabsassistance

Vi anvender en række effektive regnskabs­mæssige rapporteringsmodeller, der overholder alle kvalitetskrav fra FSR - Danske Revisorer. Effektiviteten giver mulighed for at vi kan udarbejde tingene hurtigt og effektivt til gavn for vores kunder.

Små og mellemstore virksomheder må stadig kæmpe med en del administrativt ”bøvl” og komplicerede regler – her kan vores overblik og erfaring være værdifuld og tidsbesparende for de fleste.

Vi kan blandt andet tilbyde udarbejdelse af følgende:

  • Årsrapporter og Årsregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Pengestrømsopgørelser
  • Hovedtals- og nøgletalsoversigter m.v.

Vi kan også assistere med udarbejdelse og ajourføring af drifts- status og likviditetsbudgetter, således at virksomhedens ledelse får et effektivt værktøj til styring af drift og likviditet.