Rådgivning

I MA Revision arbejder vi hele tiden med at udvikle vores serviceydelser, så den rådgivning, vi tilbyder vores kunder, altid er optimal og tidssvarende.

MA Revision rådgiver blandt andet om: 

  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Opstart og etablering af virksomhed
  • Køb og salg af virksomhed
  • Rekonstruktion – regnskabsmæssig tillidsmand
  • Investering og finansiering
  • Budgettering
  • Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller
  • Lønninger, personalegoder og pensionsordninger

Større rådgivningsopgaver leveres sædvanligvis i rapportform, så vores kunder har mulighed for at gennemgå de beskrevne muligheder, forudsætninger, konsekvenser og konklusioner før et eventuelt møde, så alle spørgsmål kan blive grundigt belyst.

Rådgivning via telefon forekommer naturligvis også ofte, og vil altid blive dokumenteret ved enten en mail eller af et internt notat.